tudor arghezi

              Actuala şcoală continuă activitatea Şcolii nr.7 Piteşti şi, mai mult, a Şcolii  Generale Prundu care apare atestată documentar încă din 1860. 
             
    Informaţia este consemnată într-un proces-verbal de inspecţie şcolară din 1863, existent în arhivele Academiei Române.

             

         În arhiva unităţii cea mai veche consemnare o reprezintă registrul matricol nr.10 din anul şcolar 1904-1905 în care sunt înscrişi în clasa a V-a elevi născuţi în anii 1880, 1881, 1882.

          În 1890 a fost construit un local nou de şcoală cu patru săli de clasă, un hol şi o cancelarie la care s-au adăugat încă două săli de clasă în anul şcolar 1939-1940.

             Între anii 1973-1978 şcoala a funcţionat cu 8 clase în două clădiri, iar in 1980 se dă în folosinţă construcţia nouă, cu 24 de săli, complet echipată cu mobilier.

        Privind dinamica populaţiei şcolare, în anii 1987-1988, 1988-1989, şcoala a atins punctul maxim, aici fiind înscrişi 4526 elevi repartizaţi în 112 clase sub îndrumarea a 120 profesori.