Curs de formare

Nouă ne pasă! La noi la școală profesorii participă la cursul Metode activ-participative în educația centrată pe nevoile elevilor.

Prof. formatori: Daniela Răduț, Daniela Petronela Bezdedeanu