Globuletul

Activitatea Globulețul – clasele a IV-a A, B și preșcolarii din GPP Pui de Lei.