Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 – 2020
CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
Evaluarea se efectuează în perioada 26 februarie – 20 martie 2019.
Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2019 – 2020, va fi în perioada 4 martie – 22 martie 2019, după următorul program:
Luni –vineri:  8,00
Art. 14. – (2) Părintele depune, in momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia(pentru cei care completează cererea on-line), o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învatamant, pe baza documentelor originale.