ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR ARGHEZI” PITEȘTI
TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE ÎN CONFORMITATE CU ART.33 -LEGEA CADRU NR. 153/2017
PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE – 31 MARTIE 2019
Funcția Salariul de bază
realizat
CFP, Spor noapte Spor suprasolicitare 10% Gradația de merit 25% Dirigenție 10% Indemnizatie hrană Total drepturi
salariale brute realizate
Baza
legală
Director (şcoală sau liceu) 6561 0 217 0 0 347 7125 Legea
153/2017
Director adjunct
(şcoală sau liceu)
6097 0 590 0 481 347 7515 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul I , >=20 si <25 5375 0 549 0 445 347 6716 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I, >=10 si <15 1141 0 0 0 0 0 1141 Legea
153/2017
Profesor S, debutant, până la 1 an 1478 0 136 0 0 154 1768 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II, >=10 si <15 4124 0 409 0 317 347 5197 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I, >=10 si <15 4567 0 464 0 367 347 5745 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I, >=15 si <20 4887 0 496 0 396 347 6720 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II, >=15 si <20 973 0 90 0 0 77 1140 Legea
153/2017
Profesor S, debutant, până la 1 an 425 0 39 0 0 39 503 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ preșcolar S, gradul I, peste 25 5970 0 757 1267 634 347 8975 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul I, peste 25 5970 0 757 1267 634 347 8975 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I, peste 25 ani 5746 0 557 0 0 347 7638 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=15 si <20 3258 0 304 0 0 231 3793 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ preșcolar S, gradul II, >=10 si <15 4124 0 496 792 396 347 6155 Legea
153/2017
Profesor S, definitiv,>=10 si <15 1096 0 100 0 0 96 1770 Legea
153/2017
Profesor S, definitiv, până la 1 an 978 0 90 0 0 96 1164 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II, >=10 si <15 1412 0 129 0 0 116 1657 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul II, >=10 si <15 4124 0 409 0 317 347 5.197 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul I, >=20 si <25 5375 0 549 0 445 347 6716 Legea
153/2017
Profesor S, definitiv, >=5 si <10 1250 0 114 0 0 116 1480 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul I,>=20 si <25 5375 0 549 0 445 347 6716 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II,>=15 si <20 952 0 87 0 0 77 1116 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ preșcolar S, gradul I, peste 25 952 0 590 0 481 347 7202 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ preșcolar S, gradul I, >=10 si <15 4695 0 478 0 379 347 5899 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul I, peste 25 5653 0 699 0 581 347 8442 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II,>=10 si <15 4124 0 409 0 317 347 5197 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=20 si <25 3584 0 411 0 0 231 4968 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul I, peste 25 5970 0 618 0 508 347 7443 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=15 si <20 4887 0 496 0 396 347 6126 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=15 si <20 2716 0 293 0 396 193 3598 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=15 si <20 4344 0 445 0 396 347 6087 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=20 si <25 5246 0 530 0 427 347 6550 Legea
153/2017
Profesor S, gradul I,>=20 si <25 5246 0 648 1069 534 347 7844 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II,>=15 si <20 2140 0 196 0 0 173 2769 Legea
153/2017
Profesor pentru învățământ primar S, gradul II, >=10 si <15 4124 0 409 0 317 347 5197 Legea
153/2017
Profesor S, gradul II, >=10 si <15 1412 0 129 0 0 116 2685 Legea
153/2017
Secretar instituţie unitate de învăţământ II S 4196 0 0 0 0 347 4543 Legea
153/2017
Administrator financiar grad I S 4701 389 0 0 0 347 5437 Legea
153/2017
Îngrijitor I M 2721 0 0 0 0 347 3068 Legea
153/2017
Îngrijitor I M 2612 0 0 0 0 347 2959 Legea
153/2017
Muncitor I M 2797 0 0 0 0 347 3144 Legea
153/2017
Paznic I M 2721 601 0 0 0 347 3669 Legea
153/2017
Îngrijitor I M 2721 0 0 0 0 347 3068 Legea
153/2017

 

Lista funcțiilor și veniturile personalului la 31.03.2018
Denumire funcţie / Grad didactic Nivel studii Vechime în învăţământ Salariu de bază brut realizat
Director (şcoală sau liceu) S >=20 si <25 7636
Director adjunct (şcoală sau liceu) S peste 25 6492
Profesor / Debutant S >=1 si <5 1613
Profesor / Debutant S >=1 si <5 908
Profesor / Grad II S >=5 si <10 828
Profesor / Grad II S >=10 si <15 4086
Profesor / Grad I S >=15 si <20 1043
Profesor / Grad I S >=10 si <15 4639
Profesor / Grad I S >=15 si <20 5067
Profesor / Grad I S peste 25 5572
Profesor / Definitiv S >=5 si <10 1319
Profesor / Definitiv S peste 25 5187
Profesor / Grad I S peste 25 5572
Profesor / Grad I S >=15 si <20 4560
Profesor / Grad II S >=15 si <20 3377
Profesor / Grad I S >=10 si <15 3308
Profesor / Grad I S >=10 si <15 4774
Profesor / Grad I S >=20 si <25 5492
Profesor / Grad I S >=20 si <25 6479
Profesor / Grad II S >=10 si <15 4086
Profesor / Grad II S >=10 si <15 1277
Profesor / Grad II S >=10 si <15 1270
Profesor / Grad I S >=15 si <20 5153
Profesor / Grad I S peste 25 6177
Profesor / Grad I S peste 25 2961
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S peste 25 5900
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad II S >=10 si <15 4086
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S peste 25 7570
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S >=10 si <15 4639
Profesor pentru învățământ primar / Grad I S >=20 si <25 5492
Profesor pentru învățământ primar / Grad I S peste 25 6177
Profesor pentru învățământ primar / Grad I S peste 25 7570
Profesor pentru învățământ primar / Definitiv S >=10 si <15 3886
Profesor pentru învățământ primar / Grad II S >=10 si <15 4086
Administrator financiar grad II S 3916
Secretar instituţie unitate de învăţământ II S 3961
Îngrijitor I M 2401
Îngrijitor I M 2286
Muncitor I M 2208
Paznic I M 2824